Znaczenie płodozmianu

Autor: | Opublikowane w O korzeniu 1 Comment | Tagi: rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekologiczne w polsce, rolnictwo miejskie, rolnictwo nowoczesne, roślina pastewna, roślina z rodziny traw, roślina żywokost, roślina żyworódka

Drugą sprawą niezmiernie ważną, a mającą ścisły związek z czynnością korzeni, jest płodozmian. Każdy gospodarz wie z własnego doświadczenia, jak wielce pożyteczny jest ten sposób gospodarki, i stara się go, ile możności, u siebie stosować. Czym się to dzieje?

Każdy gatunek roślin wymaga na pokarm właściwych sobie materii i te głównie wyciąga z gruntu. Jeżeli przeto co rok będziemy ten sam kawałek gruntu obsiewali innymi roślinami, każda z nich będzie z niego wyciągała inne materie, znajdując co rok świeże zapasy; kiedy zaś, odwrotnie, nie będziemy stosowali płodozmianu, co rok siejąc jednakowe rośliny, wówczas pewne pokarmy po kilku latach znacznie się wyczerpią, jakkolwiek zostanie w gruncie bardzo dużo innych pokarmów, które, dla posianej rośliny bezużyteczne, mogłyby być bardzo pożywnymi dla innych roślin.

Pozostaje nam jeszcze jedno pytanie, w jaki mianowicie sposób korzenie pobierają z gruntu wodę wraz z rozpuszczonymi w niej materiami. Rozumiemy, że woda płynie zawsze z góry na dół, wiemy, że do góry może wypływać tylko w pompach i wodotryskach. Czemu więc przypisać należy, że w roślinach woda wędrować może od korzeni, schowanych głęboko w ziemi, aż do ostatnich gałązek i liści drzew najwyższych?

Comments
  1. Posted by Reklama