Umocowanie rośliny w gruncie cz. 2

Autor: | Opublikowane w O korzeniu Brak komentarzy | Tagi: uprawa winorośli, uprawa wiśni, uprawa wrzosów, uprawa z dymki, uprawa z nasion, uprawa z pestki, uprawa z rozsady, uprawa zbóż

Mocne korzenie potrzebne są wtedy i drobnej nawet roślinie, a cóż dopiero mówić o drzewie Wysokiem? Siły wielkiej potrzeba, aby równowagę utrzymać, nie dać ciężkiej koronie przeważyć i drzewu się obalić.

Jeżeli roślina rośnie w gruncie sypkim, na przykład w piasku, z którego łatwiej ją wyrwać, wtedy korzenie szerzej się rozrastają, aby przedstawiać mocniejszą podporę. Sosna na przykład wyrasta zwykle na gruntach bardzo nieścisłych; to też jej korzenie, choć nie głęboko, rozchodzą się jednak bardzo szeroko i daleko. Komu wypadło kopać rów pod borem, natrafiać musiał na ciągnące się daleko od drzewa pod ziemią krzepkie sznury rozgałęzień korzeniowych sosny.

Korzenie roślin rozrastają się z nadzwyczajną siłą, wciskając się w najmniejsze szpary, gdzie droga dla nieb wolna, nieraz nawet same usuwają napotkane na drodze przeszkody. Po miastach można widzieć, jak korzenie drzew, rosnących na ulicach, podważają ku górze ciężkie płyty kamienne, które uciskają i tamują ich rośnięcie.

Lecz korzenie nie tylko umocowują rośliny w gruncie. Pełnią one jeszcze inną czynność, mającą pierwszorzędne znaczenie w życiu rośliny, mianowicie: służą do pobierania wody i pokarmu z gruntu.