O pniu i łodydze cz. 1

Autor: | Kategoria: O łodydze 1 Comment
Korzeń, wystając nad ziemię, przechodzi bezpośrednio w łodygę. W budowie tej części rośliny napotykamy daleko większą rozmaitość, niż w budowie korzenia. Korzeń przedstawia się zawsze w postaci rozchodzących się w głąb ziemi coraz to cieńszych rozgałęzień. Tymczasem jakże rozmaitą bywa postać łodygi! Już to wyrasta ona do góry, rozgałęziona lub pozbawione gałęzi; ściele się po […]

W jaki sposób korzenie wyciągają soki z gruntu?

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Rozumiemy, że woda płynie zawsze z góry na dół, wiemy, że do góry może wypływać tylko w pompach i wodotryskach. Czemu więc przypisać należy, że w roślinach woda wędrować może od korzeni, schowanych głęboko w ziemi, aż do ostatnich gałązek i liści drzew najwyższych? Aby się przekonać, jak się to odbywa, weźmy pasek bibuły i […]

Znaczenie płodozmianu

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Drugą sprawą niezmiernie ważną, a mającą ścisły związek z czynnością korzeni, jest płodozmian. Każdy gospodarz wie z własnego doświadczenia, jak wielce pożyteczny jest ten sposób gospodarki, i stara się go, ile możności, u siebie stosować. Czym się to dzieje? Każdy gatunek roślin wymaga na pokarm właściwych sobie materii i te głównie wyciąga z gruntu. Jeżeli […]

Co to jest mierzwa cz. 2

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Oto chociażby z mierzwą. Ludzie od niepamiętnych już czasów używają mierzwy do użyźniania gruntów, albowiem przekonali się, że jest to środek pożyteczny dla rozwoju roślin. Bardzo jednak długo nie wiedziano, dlaczego nawóz jest tak pożyteczny i na czym właściwie jego działanie na rolę polega. Kiedy się dowiedziano, że mierzwa dostarcza roślinom pokarmu, oraz jakie materie […]

Co to jest mierzwa cz. 1

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Łatwo więc zrozumieć, dlaczego rolnik, chcąc otrzymać plon obfity, musi użyźniać ziemię. Mierzwa odznacza się tern, że zawiera bardzo dużo ciał takich, które, odpowiednio przerobione w ziemi, rozpuszczają się w wodzie, przedstawiając najniezbędniejsze pożywienie dla roślin. Rośliny posiane w takiej obfitości, jak to ma miejsce na przykład na polach zbożowych, prędko wyczerpują zawarte w gruncie […]

Pobieranie soków z gruntu cz. 2

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Niezbędnym dla jej życia i zdrowia jest, aby grunt zawierał pewną ilość wapna, sodu, potasu, magnezu, a nawet nieco żelaza, fosforu i siarki; jednym z najgłówniejszych ciał jest nadto amoniak. Ciała te nie znajdują się w gruncie w takiej postaci, w jakiej się z niemi spotykamy w życiu codziennym; tak na przykład, kiedy mówimy o […]

Pobieranie soków z gruntu cz. 1

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Trzeba wiedzieć, że gdy woda deszczowa spada na ziemię i powoli wsiąka w jej warstwy, wówczas rozpuszcza ona w sobie różne cząstki minerałów, jakie spotyka na drodze. Gdybyśmy usypali na stole grubą warstwę piasku zmieszanego z solą i obficie zleli go wodą, to woda, sącząc się przez piasek, rozpuściłaby w sobie rozrzucone ziarnka soli i, […]

Umocowanie rośliny w gruncie cz. 2

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Mocne korzenie potrzebne są wtedy i drobnej nawet roślinie, a cóż dopiero mówić o drzewie Wysokiem? Siły wielkiej potrzeba, aby równowagę utrzymać, nie dać ciężkiej koronie przeważyć i drzewu się obalić. Jeżeli roślina rośnie w gruncie sypkim, na przykład w piasku, z którego łatwiej ją wyrwać, wtedy korzenie szerzej się rozrastają, aby przedstawiać mocniejszą podporę. […]

Umocowanie rośliny w gruncie cz. 1

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Przedmiotem naszej pogadanki będą zwykłe rośliny, z którymi mamy do czynienia na każdym kroku, po których depczemy na polu i łące, które widzimy w pięknych ogrodach i w skromnym ogródku pod oknami chaty wiejskiej, z których składają się wspaniałe lasy, które wreszcie stanowią plon pracy rolnika na polu zbożowym i zabiegów ogrodnika w ogrodzie warzywnym. […]

Główne części rośliny

Autor: | Kategoria: O korzeniu 1 Comment
Każda prawie istota żyjąca, czy to roślina, czy też zwierzę, składa się z różnych części, z których każda ma inne znaczenie w życiu tej istoty. Tak, na przykład, w ciele większości zwierząt odróżniamy głowę, nogi, tułów, oraz wiele innych części drobniejszych. Mówimy tu tylko o większości, nie zaś o wszystkich zwierzętach, albowiem w świecie zwierzęcym […]