Bazylika świętego Wawrzyńca za murami

Za pierwszych lat chrześcijaństwa to miejsce, gdzie dzisiaj stoi bazylika świętego Wawrzyńca za murami, i gdzie rozciąga się nowoczesny cmentarz rzymski, należało do świętej Cyryaki, rzymskiej matrony. Pobożna ta pani, urządziła na tym miejscu podziemny cmentarz i w nim grzebała ciała męczenników, a między innymi złożyła tutaj ciało świętego Wawrzyńca pierwszego diakona rzymskiego kościoła i

Bazylika świętego Pawła za Murami lub Ostyńska

Bazylika ta leży za bramą Ostyńska, za którą niedaleko znajduje się kapliczka Zbawiciela, gdzie według podania, święta Plautilla, bogata rzymianka, miała czekać, aby po raz ostatni ujrzeć świętego Pawła idącego na śmierć i zalana łzami dala swój welon, dla zasłonięcia oczów podczas ścięcia. Tuż jest druga, mała, nędzna kapliczka pożegnania czyli rozstania się. Święty Piotr

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Większej cz. 2

Wróćmy się znowu do wielkich drzwi. Po lewej ręce jest pomnik papieża Mikołaja V (1288 – 1292) postawiony przez Syxtusa V. Dwie figury Religia i Sprawiedliwość robił Fontana. W bocznej, lewej nawie znajdują się: Kaplica Cesi, obecnie książąt Massimi. W ołtarzu męczeństwo, zaślubiny i dysputa ś. Katarzyny z mędrcami Aleksandryjskimi. Po bokach pomniki kardynałów Cesi

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Większej

Bazylika ta, jak to czytamy w brewiarzu była wybudowana w połowie IV wieku z ofiary bogatego rzymskiego patrycjusza Jana, który nie mając dzieci, postanowił cały majątek ofiarować na chwałę Panu Bogu. On jak również i papież Liberiusz odebrali we śnie rozkaz od Najświętszej Maryi Panny, aby w miejscu, które nazajutrz będzie pokryte śniegiem wybudowali kościół.

Kaplica Ofiarowania Najświętszej Dziewicy

Kaplica Ofiarowania Najświętszej Dziewicy. Obraz mozaikowy, kopia obrazu Romanelliego, będącego w kościele ś. Maria degli Angeli. Stając po lewej stronie ołtarza, ma się wspaniały widok na kościół. Nad drzwiami prowadzącymi na kopułę św. Piotra jest pomnik Maryi Klementyny Mobieskiej, wnuczki Jana III króla polskiego a żony Jakuba III króla angielskiego. Pomnik ten, dzieło Bracciego, wedle

Kaplica chórowa Kanoników świętego Piotra

Kaplica chórowa Kanoników świętego Piotra. Zamyka ją wspaniała, brązowa złocona brama, wedle rysunku Jana della Porta. W ołtarzu obraz mozaikowy Najświętszej Panny Anielskiej, kopia Bianhiego; świętego Franciszek z Assyżn, święty Antom Padewski i święty Jan Złotousty, otaczają Najświętszą Dziewicę. Ciało świętego Jana Zł. spoczywa pod ołtarzem.

Ołtarz Matki Boskiej

Ołtarz Matki Boskiej, zwanej Madonna della Colonna. Pomnik Alexandra VII (1655 – 1667). Pomnik otacza drzwi prowadzące na zewnątrz kościoła. Jest to ostatnia praca Bernini’ego. Na szczycie postać Alexandra VII z brązu; figury kamienne przedstawiają Miłość, Roztropność, Sprawiedliwość i Prawdę. Anioł śmierci wyobrażony w postaci szkieletu z miedzi złoconej, przedstawia papieżowi klepsydrę, jakoby ostrzeżenie, że

Ołtarz wielki lub katedra świętego Piotra

Ołtarz wielki lub katedra świętego Piotra. Ołtarz jest cały poświęcony Najświętszej Dziewicy i wszystkim Świętym Papieżom. Poniżej katedra świętego Piotra wykonana przez Bernini’ego. Cztery figury przedstawiają: świętego Ambrożego, świętego Augustyna, świętego Atanazego i świętego Jana Złotoustego, jako czterech doktorów Kościoła, podtrzymujących wspaniały tron, w którym się znajduje stolica, na której siadywał świętego Piotr.

Ołtarz świętego Michała i Petronelli

Ołtarz świętego Michała, obraz mozaikowy, kopia słynnego obrazu Guida, znajdującego się w kościele Kapucynów. Ołtarz świętego Petronelli. Jedna z najpiękniejszych mozaik w całej świątyni, kopia obrazu Guercina, z galerii Kapitolińskiej. U dołu obrazu jest przedstawione wyjęcie z grobu ś. Dziewicy wobec Flaccusa, młodego Rzymianina, który się pragnął z nią ożenić. U góry obraza P. Jezus

Kaplica Gregoriańska

Kaplica Gregoriańska. Zwróciwszy się prawo od ołtarza świętego Hieronima jesteśmy w kaplicy Gregoriańskiej, tak zwanej od swego założyciela Grzegorza XIII papieża. Pod mensą ołtarza jest pochowane ciało świętego Grzegorza Nanziańskiego. W ołtarza ozdobionym alabastrem, drogimi kamieniami i ametystami, znajduje się niewielki obrazek Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych (Madonna del Soccorso). Po prawej stronie ołtarza na