Ołtarz świętego Michała i Petronelli

oltarz-sw-petronelliOłtarz świętego Michała, obraz mozaikowy, kopia słynnego obrazu Guida, znajdującego się w kościele Kapucynów.

Ołtarz świętego Petronelli. Jedna z najpiękniejszych mozaik w całej świątyni, kopia obrazu Guercina, z galerii Kapitolińskiej. U dołu obrazu jest przedstawione wyjęcie z grobu ś. Dziewicy wobec Flaccusa, młodego Rzymianina, który się pragnął z nią ożenić. U góry obraza P. Jezus przyjmuje ś. dziewicę. Obok grób Klemensa X (1670 – 1676) robił Rossi; figury przedstawiają Łaskawość i Dobroć; u dołu otwarcie bramy jubileuszowej z roku 1675.

Naprzeciwko tego pomnika jest ołtarz świętego Piotra, kopia mozaikowa oryginału będącego w kościele S. Maria elegii Angeli, przedstawia ś. Piotra wskrzeszającego wdowę Tabitę.

Przy wielkim ołtarzu grób Urbana VIII (1623 – 1644), statua papieża brązowa, figury z marmuru białego, przedstawiające Sprawiedliwość i Miłość. Śmierć kładzie rękę na papierze, na którym napisano: „Urbanus VIII Barberinus“. Całe dzieło wykonał Berninii