Kościół świętej Agnieszki na Placu Navona

kosciol-sw-agnieszkiW miejscu zwanym lupanar, do którego święta Agnieszka była obnażona i wrzucona, dlatego że nie chciała złamać uczynionego ślubu czystości i zaślubić syna prokonsula, w IV wieku postawiono mały kościółek. Kościół ten naprawiany i przerabiany ostatecznie był przebudowany przez Innocentego X według rysunków Rainaldiego, z wyjątkiem kopuły i fasady, zbudowanych według rysunku Borrominiego.

Książę Doria Panfili niedawno z wielkim nakładem odnowił ten kościół, który ma kształt krzyża greckiego i zawiera mnóstwo najdroższych i najosobliwszych marmurów, oraz osiem wielkich kolumn. Nad wielkimi drzwiami jest pomnik Innocentego X (Jan Pamfili, obr. 1644 – 1655), robił Maini. Po prawej ręce w ołtarzu przedstawiona śmierć świętego Alexego, robił Rossi; dalej w kaplicy świętej Agnieszki, praca Ferrata, przedstawia tę świętą Panienkę wrzuconą w ogień. Po prawej stronie w tej kaplicy jest wejście na schody prowadzące do kościoła podziemnego, po lewej zaś drzwi do zakrystia. Wyszedłszy z kaplicy, spotykamy ołtarz świętej Eniereucjanny, młodszej siostry świętej Agnieszki; dzieło Ferraty.

1 2