Rzymskie kaplice Archive

Kaplica Ofiarowania Najświętszej Dziewicy

Kaplica Ofiarowania Najświętszej Dziewicy. Obraz mozaikowy, kopia obrazu Romanelliego, będącego w kościele ś. Maria degli Angeli. Stając po lewej stronie ołtarza, ma się wspaniały widok na kościół. Nad drzwiami prowadzącymi na kopułę św. Piotra jest pomnik Maryi Klementyny Mobieskiej, wnuczki Jana III króla polskiego a żony Jakuba III króla angielskiego. Pomnik ten, dzieło Bracciego, wedle

Kaplica chórowa Kanoników świętego Piotra

Kaplica chórowa Kanoników świętego Piotra. Zamyka ją wspaniała, brązowa złocona brama, wedle rysunku Jana della Porta. W ołtarzu obraz mozaikowy Najświętszej Panny Anielskiej, kopia Bianhiego; świętego Franciszek z Assyżn, święty Antom Padewski i święty Jan Złotousty, otaczają Najświętszą Dziewicę. Ciało świętego Jana Zł. spoczywa pod ołtarzem.

Ołtarz Matki Boskiej

Ołtarz Matki Boskiej, zwanej Madonna della Colonna. Pomnik Alexandra VII (1655 – 1667). Pomnik otacza drzwi prowadzące na zewnątrz kościoła. Jest to ostatnia praca Bernini’ego. Na szczycie postać Alexandra VII z brązu; figury kamienne przedstawiają Miłość, Roztropność, Sprawiedliwość i Prawdę. Anioł śmierci wyobrażony w postaci szkieletu z miedzi złoconej, przedstawia papieżowi klepsydrę, jakoby ostrzeżenie, że

Ołtarz wielki lub katedra świętego Piotra

Ołtarz wielki lub katedra świętego Piotra. Ołtarz jest cały poświęcony Najświętszej Dziewicy i wszystkim Świętym Papieżom. Poniżej katedra świętego Piotra wykonana przez Bernini’ego. Cztery figury przedstawiają: świętego Ambrożego, świętego Augustyna, świętego Atanazego i świętego Jana Złotoustego, jako czterech doktorów Kościoła, podtrzymujących wspaniały tron, w którym się znajduje stolica, na której siadywał świętego Piotr.

Ołtarz świętego Michała i Petronelli

Ołtarz świętego Michała, obraz mozaikowy, kopia słynnego obrazu Guida, znajdującego się w kościele Kapucynów. Ołtarz świętego Petronelli. Jedna z najpiękniejszych mozaik w całej świątyni, kopia obrazu Guercina, z galerii Kapitolińskiej. U dołu obrazu jest przedstawione wyjęcie z grobu ś. Dziewicy wobec Flaccusa, młodego Rzymianina, który się pragnął z nią ożenić. U góry obraza P. Jezus

Kaplica Gregoriańska

Kaplica Gregoriańska. Zwróciwszy się prawo od ołtarza świętego Hieronima jesteśmy w kaplicy Gregoriańskiej, tak zwanej od swego założyciela Grzegorza XIII papieża. Pod mensą ołtarza jest pochowane ciało świętego Grzegorza Nanziańskiego. W ołtarza ozdobionym alabastrem, drogimi kamieniami i ametystami, znajduje się niewielki obrazek Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych (Madonna del Soccorso). Po prawej stronie ołtarza na

Kaplica świętego Sebastiana i Najświętszego Sakramentu

Kaplica świętego Sebastyna. W ołtarzu mozaika, kopia obrazu alfresko zrobionego przez Dominichino, znajdującego się w kościele S. Maria degli Angeli. Mozaika ta jak i wszystkie inne tutaj będące, są arcydziełami papieskiego zakładu mozaik w Watykanie. Obok kaplicy są dwa groby. W pierwszym spoczywa księżniczka Matylda. Pomnik postawił jej Urban VIII, a robił go Bernini. U

Kaplica Pieta i Kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Kaplica Pieta, to jest Najświętsza Maryja Panna trzymająca na swych kolanach ciało umarłego Zbawiciela. Najlepiej tę grupę oglądać przed wieczorem, bo wówczas jest stosownie oświeconą. Jest to dzieło Michała Anioła, gdy miał lat 24. Po prawej stronie ołtarza znajduje się kaplica Kolumny, tak nazwana od kolumny spiralnej z marmuru białego i ozdobionej figurami, pochodzącej, jak