Kościoły Archive

Kościół świętej Agnieszki za Murami

Ciało świętej męczenniczki Agnieszki zaraz po śmierci było pochowane w jej Willi, położonej przy drodze Nomentańskiej, nie daleko od bramy zwanej Porta Pia. Znakomitsze rodziny chrześcijańskie pragnęły spoczywać po śmierci niedaleko jej grobu. Córka Konstantego Wielkiego Konstanca chciała także być przy niej pogrzebana, jak również później i dwie jej siostry Helena i Konstantyna. W roku

Kościół świętej Agnieszki na Placu Navona

W miejscu zwanym lupanar, do którego święta Agnieszka była obnażona i wrzucona, dlatego że nie chciała złamać uczynionego ślubu czystości i zaślubić syna prokonsula, w IV wieku postawiono mały kościółek. Kościół ten naprawiany i przerabiany ostatecznie był przebudowany przez Innocentego X według rysunków Rainaldiego, z wyjątkiem kopuły i fasady, zbudowanych według rysunku Borrominiego.

Kościół świętego Adriana

Kościół świętego Adriana. W wielkim ołtarzu, ozdobionym dwoma porfirowymi kolumnami są umieszczone zwłoki świętego Adriana, męczennika z Nikomedii, świętego Marysa i jego żony świętej Marty, oraz ich dzieci świętego Audyfaxa i świętego Abachuma. W ołtarzu obok zakrystii jest obraz świętego Karola, jedna z najlepszych prac Horacego Borgiani. W ołtarzu naprzeciwko jest obraz świętego Piotra z