Bazyliki Archive

Bazylika świętego Wawrzyńca za murami

Za pierwszych lat chrześcijaństwa to miejsce, gdzie dzisiaj stoi bazylika świętego Wawrzyńca za murami, i gdzie rozciąga się nowoczesny cmentarz rzymski, należało do świętej Cyryaki, rzymskiej matrony. Pobożna ta pani, urządziła na tym miejscu podziemny cmentarz i w nim grzebała ciała męczenników, a między innymi złożyła tutaj ciało świętego Wawrzyńca pierwszego diakona rzymskiego kościoła i

Bazylika świętego Pawła za Murami lub Ostyńska

Bazylika ta leży za bramą Ostyńska, za którą niedaleko znajduje się kapliczka Zbawiciela, gdzie według podania, święta Plautilla, bogata rzymianka, miała czekać, aby po raz ostatni ujrzeć świętego Pawła idącego na śmierć i zalana łzami dala swój welon, dla zasłonięcia oczów podczas ścięcia. Tuż jest druga, mała, nędzna kapliczka pożegnania czyli rozstania się. Święty Piotr

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Większej cz. 2

Wróćmy się znowu do wielkich drzwi. Po lewej ręce jest pomnik papieża Mikołaja V (1288 – 1292) postawiony przez Syxtusa V. Dwie figury Religia i Sprawiedliwość robił Fontana. W bocznej, lewej nawie znajdują się: Kaplica Cesi, obecnie książąt Massimi. W ołtarzu męczeństwo, zaślubiny i dysputa ś. Katarzyny z mędrcami Aleksandryjskimi. Po bokach pomniki kardynałów Cesi

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Większej

Bazylika ta, jak to czytamy w brewiarzu była wybudowana w połowie IV wieku z ofiary bogatego rzymskiego patrycjusza Jana, który nie mając dzieci, postanowił cały majątek ofiarować na chwałę Panu Bogu. On jak również i papież Liberiusz odebrali we śnie rozkaz od Najświętszej Maryi Panny, aby w miejscu, które nazajutrz będzie pokryte śniegiem wybudowali kościół.