Kaplica świętego Sebastiana i Najświętszego Sakramentu

kaplica-sw-sebastianaKaplica świętego Sebastyna. W ołtarzu mozaika, kopia obrazu alfresko zrobionego przez Dominichino, znajdującego się w kościele S. Maria degli Angeli. Mozaika ta jak i wszystkie inne tutaj będące, są arcydziełami papieskiego zakładu mozaik w Watykanie. Obok kaplicy są dwa groby. W pierwszym spoczywa księżniczka Matylda. Pomnik postawił jej Urban VIII, a robił go Bernini. U dołu jest przedstawiona scena rozgrzeszenia Henryka IV cesarza w zaniku Canossa przez Grzegorza VII wobec hrabiny Matyldy.

Matylda urodzona w roku 1016 była księżniczką Toskańską. Wspierała Papieża Grzegorza VII w walce z cesarzem Henrykiem IV. Umarła w roku 1115, przekazując wszystkie swe posiadłości Stolicy Apostolskiej. Drugi pomnik jest Innocentego XII (1691-1700) zrobił go Valle. Dwie statuy umieszczone na nim, przedstawiają Miłość i Sprawiedliwość.

Kaplica Najświętszego Sakramentu. Zamyka ją wspaniała brama brązowa. W kaplicy tej stoi przez trzy dni ciało każdego zmarłego papieża. Na ołtarzu bogate brązowe tabernaculum, ozdobione drogimi kamieniami, rysunek Bernini’ego. W głównym ołtarzu Najświętsza Trójca, fresk Piotra z Kartony.

1 2