Kaplica Pieta i Kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego

kaplica-pietaKaplica Pieta, to jest Najświętsza Maryja Panna trzymająca na swych kolanach ciało umarłego Zbawiciela. Najlepiej tę grupę oglądać przed wieczorem, bo wówczas jest stosownie oświeconą. Jest to dzieło Michała Anioła, gdy miał lat 24. Po prawej stronie ołtarza znajduje się kaplica Kolumny, tak nazwana od kolumny spiralnej z marmuru białego i ozdobionej figurami, pochodzącej, jak niesie podanie, ze świątyni Salomona a tutaj przechowywanej.

Kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego, ma dwa ołtarze, na jednym krucyfiks drewniany z XIII wieku, dzieło Catalliniego, na drugim obraz św. Mikołaja z Baru. W tej kaplicy przechowuje się największa część relikwii znajdujących się w watykańskiej bazylice. Wychodząc z tej kaplicy spotykamy dwa pomniki. Pierwszy z nich postawiony przez Innocentego XII robił Fontana dla Chrystyny Alexaudry królowej szwedzkiej, która wyrzekłszy się protestantyzmu w Insbruku, umarła w Rzymie 1689 roku. Drugi pomnik Leona XII papieża (1823 -1829) rzeźbił Fabris. Papież ten pochowany stosownie do swej woli przed ołtarzem ś. Leona W. Na pomniku przedstawiony jest w chwili, kiedy z loży watykańskiej błogosławi Urbi et Orbi.