Kaplica chórowa Kanoników świętego Piotra

kaplica-chorowaKaplica chórowa Kanoników świętego Piotra. Zamyka ją wspaniała, brązowa złocona brama, wedle rysunku Jana della Porta. W ołtarzu obraz mozaikowy Najświętszej Panny Anielskiej, kopia Bianhiego; świętego Franciszek z Assyżn, święty Antom Padewski i święty Jan Złotousty, otaczają Najświętszą Dziewicę. Ciało świętego Jana Zł. spoczywa pod ołtarzem.

Wyszedłszy z kaplicy, spotykamy pomnik Innocentego VIII, dzieło z brązu wykonane przez A. Pollajuolo. Papież błogosławi lud trzy mając w reku lance, podobną do tej, którą bok Zbawiciela otwarto, a którą Innocenty III otrzymał od sułtana Bajazeta. Poniżej cztery cnoty: Roztropność, Sprawiedliwość, Siła i Wstrzemięźliwość. W głębi Wiara, Nadzieja i Miłość, cnoty teologiczne. Na przeciwko urna, w której spoczywa ciało każdego zmarłego papieża, dopóty, dopóki jego następca nie umrze. Wtenczas bowiem wyjmują zwłoki poprzednika i chowają w miejscu, gdzie ma stale spoczywać, a ciało świeżo zmarłego do tej urny składają. Obecnie spoczywa tutaj błogosławionej pamięci Wielki Pius IX papież, zmarły dnia 7 Lutego 1878 roku.