Bazylika świętego Wawrzyńca za murami

bazylika-sw-wawrzynca-za-muramiZa pierwszych lat chrześcijaństwa to miejsce, gdzie dzisiaj stoi bazylika świętego Wawrzyńca za murami, i gdzie rozciąga się nowoczesny cmentarz rzymski, należało do świętej Cyryaki, rzymskiej matrony. Pobożna ta pani, urządziła na tym miejscu podziemny cmentarz i w nim grzebała ciała męczenników, a między innymi złożyła tutaj ciało świętego Wawrzyńca pierwszego diakona rzymskiego kościoła i wielkiego męczennika.

Nad tym cmentarzem czyli katakumbami, Konstanty Wielki około roku 330 zbudował bazylikę pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. W sto lat Placydia, córka cesarza Teodoziusza przebudowywała ją nadając jej piękniejsze i obszerniejsze kształty. Około roku 557 papież Pelagiusz I złożył tutaj w konfesii większą część zwłok świetego Szczepana. Zaś w roku 1216 papież Honoryusz III przebudował ją, a Pius IX bardzo gruntownie i dokładnie naprawił i odnowił.

Przed kościołem jest kolumna z egipskiego granitu pochodząca ze spalonej bazyliki świętego Pawła,

1 2 3 4 5 6 7 8