Bazylika świętego Pawła za Murami lub Ostyńska

baylika-sw-pawlaKościół Sancta Maria Scala Coeli, tak nazwany na pamiątkę widzenia, jakie miał święty Bernard w czasie Mszy świętej tutaj odprawianej. Kościółek ten kształtu ośmiokątnego, bardzo miły na zewnątrz jak wewnątrz, był przebudowany w końcu XVI wieku. Na sklepieniu w chórze jest mozaika wykonana przez Fr. Lucca, jedna z najlepszych jakie się przechowały z tego czasu.

Za ołtarzem było kiedyś wejście do podziemnego cmentarza, w którym był pochowany święty Zenon Męczennik w roku 298 i dziesięć tysięcy dwieście trzech żołnierzy zabitych w tym miejsca. Z tego cmentarza była kiedyś podziemna droga do cmentarza świętej Lucyny i do bazyliki świętego Pawła. W dzień świętego Anastazego zakonnicy od świętego Pawła przychodzili tą drogą z procesja do świętego Zenona, jak również zakonnicy od Trzech źródeł szli procesjonalnie podziemiem do bazyliki św. Pawia w czwartą środę Wielkiego postu. Święty Karol Boromeusz w roku 1579 całą jedną noc w tym podziemiu spędził na modlitwie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9