Bazylika świętego Pawła za Murami lub Ostyńska

baylika-sw-pawlaBazylika ta leży za bramą Ostyńska, za którą niedaleko znajduje się kapliczka Zbawiciela, gdzie według podania, święta Plautilla, bogata rzymianka, miała czekać, aby po raz ostatni ujrzeć świętego Pawła idącego na śmierć i zalana łzami dala swój welon, dla zasłonięcia oczów podczas ścięcia. Tuż jest druga, mała, nędzna kapliczka pożegnania czyli rozstania się. Święty Piotr i święty Paweł skazani na śmierć razem byli wyprowadzeni z więzienia Mamertyńskiego, razem szli i tutaj się rozstali; pierwszego poprowadzono na górę Janiculum, drugiego do miejsca zwanego: Wody Salwiańskie.

Następujący napis nad kapliczką i płaskorzeźba o tym świadczą: „W tym miejscu rozstali się ś. Piotr i ś. Paweł idąc na męczeństwo. I rzekł Paweł do Piotra: Pokój niech będzie z Tobą, fundamentem Kościoła i pasterzem wszystkich baranków Chrystusowych. A Piotr do Pawła: „Idź w pokoju kaznodziejo dobrych i przewodniku zbawienia sprawiedliwych“. Św. Paweł był ściętym w miejscu zwanym Tre Fontane, trzy a ś. Lucyna, bogata rzymianka, mająca swą willę niedaleko od wód Salwiańskich i grzebiąca w tej posiadłości ciała męczenników chrześcijańskich,

1 2 3 4 5 6 7 8 9