Bazylika Najświętszej Maryi Panny Większej cz. 2

bazylika-najsw-maryiWróćmy się znowu do wielkich drzwi. Po lewej ręce jest pomnik papieża Mikołaja V (1288 – 1292) postawiony przez Syxtusa V. Dwie figury Religia i Sprawiedliwość robił Fontana.

W bocznej, lewej nawie znajdują się:

Kaplica Cesi, obecnie książąt Massimi. W ołtarzu męczeństwo, zaślubiny i dysputa ś. Katarzyny z mędrcami Aleksandryjskimi. Po bokach pomniki kardynałów Cesi i inne. Ołtarz ś. Leona, obraz robił Ceccarini. Obraz świętego Franciszka Ass., malował Costanzi.

Kaplica Sforzów wedle rysunku Michała Anioła. W ołtarzu Wniebowzięcie, obraz Hieronima Sermoneta. Są tu groby książąt Sforza.

Kaplica Borghese wybudowana w roku 1611 przez Pawła V, z rodziny Borghesych, wedle rysunku który zrobił Ponzio. Jest to wspaniała kaplica. Po lewej stronie ołtarz świętego Franciszki Hz., malowany przez Baglioni’ego. Dalej jest pomnik Pawła V (1605 – 1621 r.). Postać papieża dłuta Sylli Vigiii. Płaskorzeźby górne przedstawiają kanonizację świętego Karola Boromeusza i świętej Franciszki Rzymianki, – koronację Pawła V i misje wschodnie;

1 2 3 4