Author Archive

Kaplica świętego Sebastiana i Najświętszego Sakramentu

Kaplica świętego Sebastyna. W ołtarzu mozaika, kopia obrazu alfresko zrobionego przez Dominichino, znajdującego się w kościele S. Maria degli Angeli. Mozaika ta jak i wszystkie inne tutaj będące, są arcydziełami papieskiego zakładu mozaik w Watykanie. Obok kaplicy są dwa groby. W pierwszym spoczywa księżniczka Matylda. Pomnik postawił jej Urban VIII, a robił go Bernini. U

Kaplica Pieta i Kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Kaplica Pieta, to jest Najświętsza Maryja Panna trzymająca na swych kolanach ciało umarłego Zbawiciela. Najlepiej tę grupę oglądać przed wieczorem, bo wówczas jest stosownie oświeconą. Jest to dzieło Michała Anioła, gdy miał lat 24. Po prawej stronie ołtarza znajduje się kaplica Kolumny, tak nazwana od kolumny spiralnej z marmuru białego i ozdobionej figurami, pochodzącej, jak