Przeszczepianie drzew owocowych – kożuchówka

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Kożuchówka Sposób ten należy do najłatwiejszych, zarówno co do samego wykonywania, jak i przyjmowania się zrazów. Jest on najpowszechniej przy przeszczepianiu stosowany. Różni się tym od poprzedniego, że zamiast płaskiego nacięcia przy zdjęciu kory na podkładce, jak to robiliśmy, stosując przystawkę, robimy podłużne nacięcie kory do drzewa. Zraz zaś nacinamy zupełnie tak samo, jak do […]

Przeszczepianie drzew owocowych – przystawka

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Do głównych podstaw racjonalnej hodowli drzew owocowych należy odpowiedni dobór gatunków i odmian, dostosowanych do warunków gleby i klimatu danej miejscowości. Zwracać się przy tym powinno uwagę na możliwe ujednostajnienie hodowli (jeśli chodzi o osiągnięcie poważniejszych dochodów z sadu) przez użycie tylko 1-2 gatunków, najlepiej się w danej okolicy udających i jak najmniejszej ilości odmian, […]

Spryskiwanie drzew cieczą bordoską

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Ogromna większość odmian drzew owocowych (jak zresztą i wiele innych roślin uprawnych), wskutek gromadnego życia i intensywnej uprawy podlega napadom znacznych ilości szkodników ze świata roślinnego, a w szczególności grzybów pasożytniczych. To też hodowca, który chce mieć owoce zdrowe i dorodne, zmuszony jest także podjąć walkę i z tymi pasożytami. Z tego rodzaju szkodników najgorszymi […]

Pielęgnacja kory

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Skrobanie i czyszczenie kory na pniach i konarach U większości rodzajów drzew wierzchnie warstwy kory w miarę grubienia i rozrastania się pnia i grubszych konarów, zaczynają pękać i wreszcie łuszczyć się w mniejszym lub większym stopniu. Z drzew owocowych, pękaniem i łuszczeniem się kory, odznaczają się tylko jabłonie, grusze i w małym stopniu starsze śliwy; […]

Odmładzanie drzew owocowych

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
W starszych zapuszczonych sadach można spotkać bardzo często wiele takich drzew, które z powodu nie zasilania ich nawozami i nie prześwietlania koron, wyczerpały się owocowaniem do tego stopnia, że albo przestają owocować albo też wydają owoce drobne i nie dorodne, nie przedstawiające żadnej wartości. Inne znów drzewa wskutek zbyt gęstego sadzenia – co się zdarza […]

Przerzedzanie koron drzew owocowych

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Zanim przejdziemy do omawiania samej czynności, w słowach paru zaznaczyć wypada, co nazywamy koroną u drzewa i jakich kształtów ta korona bywa. Koroną nazywamy całą formację konarów, gałęzi i gałązek, utworzoną przez rozgałęzienie się na pewnej wysokości pnia, zależnie od tego, czy drzewo jest karłowe, nisko lub wysokopienne. U drzew hodowanych i pielęgnowanych normalnie i […]

Oczyszczanie drzew

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Czyszczenie poszczególnych drzew Po usunięciu z sadu zbytecznego balastu i obcych naleciałości, przystępujemy do dokładnego czyszczenia drzew owocowych. Najwłaściwszą porą do tej czynności jest okres zimowy od połowy grudnia do czasu rozwijania się pączków. W zakres zabiegów koło czyszczenia drzew wchodzi zbieranie i niszczenie oprzędów owadzich, wycinanie suchych lub zbyt gęstych gałęzi (prześwietlanie koron), skrobanie […]

Usuwanie niepotrzebnych drzew

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Usuwanie dzikich drzew i krzewów W bardzo licznych sadach wskutek długoletniego ich zaniedbania, powyrastała ogromna ilość dzikich drzew i krzewów, bądź jako odrosła korzeniowe drzew w bliskim sąsiedztwie rosnących (topole, osiki, akacje, czeremchy), albo też z nasion zawleczonych przez ptactwo (bzowina czarna, jarzębina), bądź przyniesionych przez wiatry (wierzby, topole i inne). W sadach zaniedbanych szczególnie […]

Wstępne prace przy zaniedbanym sadzie

Autor: | Kategoria: Sad Brak komentarzy
Zbadanie czy dany sad nadaje się do ponownego zagospodarowania Przed przystąpieniem do odbudowy zniszczonego lub zaniedbanego sadu należy przede wszystkim zbadać gruntownie, w sposób fachowy, czy dany sad nadaje się do ponownego zagospodarowania i czy włożone w to nakłady pieniężne i praca dostatecznie się w przyszłości zwrócą. O tym czy dany sad opłaci się na […]

Owoc

Autor: | Kategoria: O liściach i owocach Brak komentarzy
Czynią to mianowicie za pośrednictwem wiatru; wiatr wstrząsa pręciki i wysypuje pyłek, który unosi się w powietrzu. Przypadkowo opada on na słupki kwiatowe i przedostaje się do nie rozwiniętego nasienia, sprowadzając rozwój zarodka. Pyłku tego bywa tak dużo, że podczas plonowania czyli kwitnięcia zboża nad polem unoszą się całe jego tumany. Dlatego też mówią rolnicy, […]